Tělovýchovné lékařství

Obsah tělovýchovně lékařské prohlídky

 • podrobná anamnéza - předchorobí
 • základní vyšetření moče / pentaphan/
 • funkční vyšetření plic, kompletní spirometrie
 • klidové ekg
 • interní vyšetření
 • antropometrická měření
 • zátěžový test na bicyklové ergometru submaximální/stanovení indexu W170 ( kg)
 • zátěžový test na bicyklovém ergometru do maxima s analýzou vydechovaných plynů a určením maximální aerobní kapacity indexem VO2 max (kg)
 • zátěžová křivka ekg (permanentní sledování ekg v průběhu testu)
 • vyhodnocení reakce krevního tlaku na definovanou zátěž
 • stanovení anaerobního prahu